Μήνυμα Δ.Σ.

Ο Όμιλός μας δημιουργήθηκε το Φθινόπωρο του 2002. Αποτελούσε από καιρό όραμα ορισμένων ανθρώπων οι οποίοι είχαν και έχουν σαν στόχο όχι την προσωπική τους προβολή, όπως πολύ συχνά συμβαίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις, αλλά την προσφορά στον χώρο της Σκοποβολής, την ανάπτυξη των Αθλημάτων της και την διεύρυνσή τους σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Δημιουργήσαμε έναν Όμιλο ο οποίος θα διοικείται συλλογικά και οι απόψεις όλων των Μελών του θα λαμβάνονται υπ’ όψιν στις αποφάσεις του εκάστοτε Διοικητικού του Συμβουλίου. Η ενδελεχής γνώση του αθλήματος της Σκοποβολής, είναι πρωτεύουσας σημασίας καθώς και η δημιουργία κλίματος συναδέλφωσης και φιλικών δεσμών μεταξύ των Μελών του Ομίλου μας καθώς και μεταξύ  όλων των αθλητών όλων των Ομίλων. Ένα στοιχείο που δεν πρέπει να διαφύγει ποτέ της προσοχής μας, είναι ότι όλοι βρισκόμαστε στον χώρο της Σκοποβολής από αγάπη για το άθλημα αυτό και για την χαρά και την διασκέδαση που μας προσφέρει. Όλες λοιπόν οι κινήσεις μας καθώς και η αγωνιστική μας παρουσία πρέπει να κινείται γύρω από αυτόν τον άξονα. Ευχόμαστε λοιπόν σε όλους τους Σκοπευτές να αξιοποιήσουν αθλητικά τις γνώσεις που θα προσπορίσουν από τον Όμιλό μας και να διασκεδάζουν για πολλά χρόνια μέσα στην Σκοπευτική Οικογένεια.

Εκ του Δ.Σ.