Νέα του Ομίλου

02 Ιουνίου 2016

Σας ενημερώνουμε ότι από 01.05.2016 έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος για το 2016. Από 01.06.2016 η Γενική Γραμματεία Πολίτικης Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) θα ξεκινήσει να εκδίδει τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ως εκ τούτου και έπειτα από υπόδειξη της ΑΣΔΥΣ,  βολές – προπονήσεις – εκπαιδεύσεις – αγώνες, σε όλα τα στρατιωτικά πεδία βολής, θα εκτελούνται μονάχα όταν ο δείκτης βαθμού επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι 1-2-3, ενώ αν είναι 4-5 θα απαγορεύονται. Ο χάρτης εκδίδεται καθημερινά γύρω στις 1μ.μ. και ισχύει για την επομένη μέρα, και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Π. στην διεύθυνση www.civilprotection.gr.