Σεμινάρια

Ο Σκοπευτικός Όμιλος Αττικής - SK.OM.AT. σε τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει σεμινάρια που εμπλουτίζουν τις γνώσεις και δεξιότητες των σκοπευτών σε θέματα που αφορούν τη σκοποβολή αλλά και την ασφάλεια γενικότερα. Σύντομα θα ανακοινωθεί το επόμενο σεμινάριο μας.

 

HANDUGAN COURCE

Το σεμινάριο απευθύνεται σε αρχάριους σκοπευτές και περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

  • ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΠΛΟΥ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΑ
  • ΤΡΟΠΟΙ ΣΚΟΠΕΥΣΗΣ
  • ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Στο τέλος του σεμιναρίου δίδεται στους σκοπευτές βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

 
 

PISTOL OPERATOR I

Το σεμινάριο αφορά σκοπευτές προχωρημένου επιπέδου και περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

  • ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ
  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΠΛΟΥ
  • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΚΟΠΕΥΣΗΣ
  • ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛΟΥ

Στο τέλος του σεμιναρίου οι σκοπευτές υποβάλλονται σε γραπτό test και τους δίδεται βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.