Χρήσιμα Αρχεία

 

Καταστατικό Σκοπευτικού Ομίλου Αττικής:

 
 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ομίλου:

 
 

Ημερολόγιο Διακίνησης Φυσιγγίων Σκοπευτή:

 

Η ομάδα διαχείρισης.