Δικαιολογητικά Εγγραφής

 Για την εγγραφή σας στον Σκοπευτικό μας Όμιλο απαιτείται αποδοχή του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι  τα πιο κάτω:

  • Αίτηση Εγγραφής Μέλους στον Σκοπευτικό Όμιλο Αττικής.
  • Αίτηση Εγγραφής Αθλητή στην ΣΚ.Ο.Ε.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (εμπρός - πίσω).
  • (4) Έγχρωμες φωτογραφίες.
  • Κάρτα Υγείας Αθλητή, Θεωρημένη από Καρδιολόγο Ιατρό, Δημοσίου η Ιδιώτη, (Άρθρο 33 παρ. 9 του Νόμου 2725/1999). Το έντυπο δίνεται από τον σύλλογο.
  • Εγγραφή - Συνδρομή για ένα χρόνο ποσού 150,00€
  • Παράβολο 15,00€ I.P.S.C (Για όσους Αθλητές ενδιαφέρονται και για το Άθλημα της Πρακτικής Σκοποβολής.

Για ανήλικους Αθλητές απαιτείται και συγκατάθεση του κηδεμόνα του.

Με την παραλαβή των δικαιολογητικών εγγραφής εκδίδεται η Κάρτα Υγείας Αθλητή, και με το οποίο θα πρέπει να επισκεφθείτε ένα γιατρό για να το θεωρήσετε βάση του Άρθρου 33 παρ. 9 του Αθλητικού Νόμου 2725/1999, και να μας επιστρέψετε, ώστε να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

Με την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών εγγραφής σας  και έπειτα από την έγκριση τους από το διοικητικό συμβούλιο του Ομίλου μας, αποστέλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, για την έκδοση του Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας (Δ.Α.Ι.).

Αθλητές οι οποίοι επιθυμούν να μεταγραφούν από ένα Σκοπευτικό Σύλλογο , έχουν δικαίωμα να ζητήσουνε την μεταγραφή τους, κατά την μεταγραφική περίοδο η όποια είναι από της 01.09 έως της 20.09 κάθε έτους. Με το νέο Αθλητικό Νόμο, Αθλητής άνω των 19 ετών, δεν χρειάζεται αποδέσμευση από το σωματείο του, ώστε να μεταγραφή σε νέο σωματείο.

Αριθμός λογαριασμού στην τράπεζα Πειραιώς για την εξυπηρέτηση των Σκοπευτών - μελών μας: 
6729136584211
(IBAN: GR3901717290006729136584211)
Δικαιούχος: Σκοπευτικός Όμιλος Αττικής.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Σε κάθε τραπεζική συναλλαγή, η χρέωση των εξόδων τραπέζης θα πρέπει να βαρύνει τον ΕΝΤΟΛΕΑ και όχι τον ΣΚΟΜΑΤ, έτσι ώστε στον λογαριασμό του ΣΚΟΜΑΤ να πιστώνονται ακέραια τα χρήματα, διαφορετικά η συναλλαγή θα παραμένει σε εκκρεμότητα σε βάρος του εντολέα.

Στην συνέχεια θα βρείτε όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για οποιαδήποτε ενεργεία σας:

 

Έντυπα γιά την Εγγραφή σας:

 
 

Φόρμα έκδοσης προσωρινού Δ.Α.Ι.:

 
 

Έντυπο γιά την Διαγραφή σας:

 
 

Υπ. Δήλωση Απώλειας Δ.Α.Ι.:

 
 

Έντυπο Μεταγραφής ΣΚΟΕ:

 
 

Έντυπο Αποδοχής GDPR ΣΚΟΜΑΤ - ΣΚΟΕ:

 
 

Προσωπικά Δεδομένα-GDPR:

 

Διαδικασία απόκτησης Σκοπευτικού Όπλου, Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 604423/17.01.2023.

Μέσω του Σκοπευτικού Ομίλου Αττικής ΣΚ.ΟΜ.ΑΤ. μπορούν τα εγγεγραμμένα μέλη να αποκτήσουν άδεια  κατοχής Σκοπευτικού όπλου, που θα χρησιμοποιείτε αποκλειστικά για την εξάσκηση στην Σκοποβολή. Προκειμένου κάποιος σκοπευτής να αποκτήσει όπλο, απαιτείται να έχει λάβει μέρος σε 6 επίσημους σκοπευτικούς αγώνες στη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου. Στη συνέχεια αφού επιλέξει το όπλο που θα αγοράσει και λάβει μέσω του Ομίλου μας την σχετική έγκριση - βεβαίωση αγώνων  από την ΣΚ.Ο.Ε., υποβάλλει στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή της περιοχής του, την αίτηση για έγκριση αγοράς και κατοχής Σκοπευτικού όπλου.  Εφόσον εγκριθεί η αγορά του όπλου, ο σκοπευτής προκειμένου να διατηρήσει την σχετική άδεια θα πρέπει στη διάρκεια ενός έτους να συμμετέχει σε 5 επίσημους σκοπευτικούς αγώνες. Ο ΣΚ.ΟΜ.ΑΤ. διοργανώνει κάθε χρόνο 45-47 αγώνες ενώ κάθε σκοπευτής - κάτοχος Σκοπευτικού όπλου, έχει δικαίωμα μόνος του να συμμετάσχει σε αγώνα οποιοδήποτε ελληνικού σκοπευτικού συλλόγου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι άδειες κατοχής Σκοπευτικού Όπλου ΔΕΝ είναι άδειες Οπλοφορίας. Ένας Σκοπευτής ΔΕΝ Οπλοφορεί παρά μονάχα μεταφέρει το Σκοπευτικό του Όπλο και τα Φυσίγγια αυτού, από το σπίτι του στο Σκοπευτήριο, για την εξάσκηση του Αθλήματος, και επιστροφή στο σπίτι, με μεγάλη προσοχή, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.