Δικαιολογητικά Εγγραφής

 Για την εγγραφή σας στον Σκοπευτικό μας Όμιλο απαιτείται αποδοχή του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι  τα πιο κάτω:

  • Αίτηση Εγγραφής Μέλους στον Σκοπευτικό Όμιλο Αττικής.
  • Αίτηση Εγγραφής Αθλητή στην ΣΚ.Ο.Ε.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (εμπρός - πίσω).
  • (4) Έγχρωμες φωτογραφίες.
  • Κάρτα Υγείας Αθλητή, Θεωρημένη από Καρδιολόγο Ιατρό, Δημοσίου η Ιδιώτη, (Άρθρο 33 παρ. 9 του Νόμου 2725/1999). Το έντυπο δίνεται από τον σύλλογο.
  • Εγγραφή - Συνδρομή για ένα χρόνο ποσού 150,00€
  • Παράβολο 6,00€ I.P.S.C (Για όσους Αθλητές ενδιαφέρονται και για το Άθλημα της Πρακτικής Σκοποβολής.

Για ανήλικους Αθλητές απαιτείται και μια υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του ανήλικου, στην όποια θα πρέπει να αναφέρει ότι επιτρέπει στον ανήλικο αθλητή να εξασκήσει το συγκεκριμένο άθλημα της Σκοποβολής.

Με την παραλαβή των δικαιολογητικών εγγραφής εκδίδεται η Κάρτα Υγείας Αθλητή, και με το οποίο θα πρέπει να επισκευθείται ένα γιατρό για να το θεωρήσετε βάση του Άρθρου 33 παρ. 9 του Αθλητικού Νόμου 2725/1999, και να μας επιστρέψετε, ώστε να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

Με την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών εγγραφής σας  και έπειτα από την έγκριση τους από το διοικητικό συμβούλιο του Ομίλου μας, αποστέλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, για την έκδοση του Δελτίου Αθλητικης Ιδιοτητας (Δ.Α.Ι.).

Αθλητές οι οποίοι επιθυμούν να μεταγραφούν από ένα Σκοπευτικό Σύλλογο , έχουν δικαίωμα να το ζητήσουνε από τον Σύλλογο τους, κατά την μεταγραφική περίοδο η όποια είναι από της 01.09 έως της 20.09 κάθε έτους.

Αριθμός Λογαριασμού τράπεζας Πειραιώς για την εξυπηρέτηση των Μελών - Αθλητών μας:  6729-136584-211 (IBAN: GR39-0171-7290-0067-2913-6584-211) στο όνομα Σκοπευτικός Όμιλος Αττικής.

Στην συνέχεια θα βρείτε όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για οποιαδήποτε ενεργεία σας:

 

Έντυπα γιά την Εγγραφή σας:

 
 

Υπέυθυνη Δήλωση Ανηλίκου:

 
 

Έντυπο Μεταγραφής ΣΚΟΕ:

 
 

Έντυπο Αποδέσμευσης ΣΚΟΜΑΤ:

 
 

Έντυπο Αποδοχής GDPR ΣΚΟΜΑΤ - ΣΚΟΕ:

 
 

Προσωπικά Δεδομένα-GDPR:

 

Διαδικασία απόκτησης Σκοπευτικού Όπλου.

Μέσω του Σκοπευτικού Ομίλου Αττικής ΣΚ.ΟΜ.ΑΤ. μπορούν τα εγγεγραμμένα μέλη να αποκτήσουν άδεια  κατοχής όπλου, που θα χρησιμοποιείτε αποκλειστικά για την εξάσκηση στην Σκοποβολή. Προκειμένου κάποιος σκοπευτής να αποκτήσει όπλο, απαιτείται να έχει λάβει μέρος σε 4 ή 6 (ανάλογα το διαμέτρημα του όπλου)  επίσημους σκοπευτικούς αγώνες στη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου. Στη συνέχεια αφού επιλέξει το όπλο που θα αγοράσει και λάβει μέσω του Ομίλου μας την σχετική έγκριση - βεβαίωση αγώνων  από την ΣΚ.Ο.Ε., υποβάλλει στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή της περιοχής του, την αίτηση για έγκριση αγοράς και κατοχής όπλου.  Εφόσον εγκριθεί η αγορά του όπλου, ο σκοπευτής προκειμένου να διατηρήσει την σχετική άδεια θα πρέπει στη διάρκεια ενός έτους να συμμετέχει σε 8 επίσημους σκοπευτικούς αγώνες. Ο ΣΚ.ΟΜ.ΑΤ. διοργανώνει κάθε χρόνο 45-47 αγώνες ενώ κάθε σκοπευτής - κάτοχος όπλου, έχει δικαίωμα μόνος του να συμμετάσχει σε αγώνα οποιοδήποτε ελληνικού σκοπευτικού συλλόγου.

Προϋποθέσεις Αδείας Κατοχής Σκοπευτικού Όπλου για Εξάσκηση στην Σκοποβολή.

Όπλα Α' κατηγορίας (περιφερειακής πυροδότησης): Πιστόλι-Περίστροφο-Τυφέκιο (Cal. .22L.R.) Κάτοχος Δελτίου Σκοπευτή τουλάχιστον 6 μήνες. Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών σε αγώνες: 4 το τελευταίο 6μηνο.

Όπλα Β' κατηγορίας (κεντρικής πυροδότησης): Πιστόλι-Περίστροφο-Τυφέκιο (Cal. .32-0,38mm-9mm-0,40mm-.45ACP-303BR-308WIN κ.α.)   Κάτοχος Δελτίου Σκοπευτή τουλάχιστον 12 μήνες. Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών σε αγώνες: 6 το τελευταίο 12μηνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι άδειες κατοχής Σκοπευτικού Όπλου ΔΕΝ είναι άδειες Οπλοφορίας. Ένας Σκοπευτής ΔΕΝ Οπλοφορεί παρά μονάχα μεταφέρει το Σκοπευτικό του Όπλο και τα Φυσίγγια αυτού, από το σπίτι του στο Σκοπευτήριο, για την εξάσκηση του Αθλήματος, και επιστροφή στο σπίτι, με μεγάλη προσοχή, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.