Νομοθεσία

 
 

ΝΟΜΟΣ 2168/1993 (Περί Όπλων)

 
 

N.3944/11 (Τροποποίηση Ν2168/93 προς εναρμόνιση με Κοινοτική οδηγία)

 
 

KYA 4325/99 (Χαρακτηρισμός όπλων ως σκοπευτικών)

 
 

KYA 4325/99 (Διευκρινιστική)

 
 

N.2725/99 (Αθλητικός νόμος, με τις τροποποιήσεις)